Umre Yapmanın Faziletleri

Alışveriş sepetiniz boş!

Umre Yapmanın Faziletleri

Umre, her ibadette olduğu gibi insanı Allah (Azze ve Celle)’a yakınlaştıran ve insanın Allah (c.c) katındaki derecesini yükselten sayısız amellerden biridir. Umre ibadeti sadece Allah (c.c) için ve O’nun rızasını kazanmak amacı ile yapılırsa insana sayısız hikmet ve fazileti vardır. İnsan, her ibadette olduğu gibi umre ibadetinde de başkalarına gösteriş yapma amacı taşımamalıdır. Zira gösteriş, ibadetinin manevi hazzını ortadan kaldıracak ve ondan alınacak fazilet ve sevapları yok edebilecektir. İhlaslı bir şekilde yerine getirilen umre, kişiyi kötülüklerden tövbe edip hayatında yeni bir sayfa açmaya yönlendirir. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki en güzel ve en faziletli umre, Peygamberimiz (sav)’in yaptığı umredir. Dolayısıyla umre yapacak kişiler de umre yaparken Peygamberimiz (sav)’i taklit edip, O’nun yaptığı gibi umre yapmalıdır.

Manevi Faziletler

Umre yapan kişi unutmamalıdır ki Allah (c.c) onu misafiri olarak kabul etmiştir. Dolayısı ile bu umre, ona Allah’ın bir hediyesi, rahmeti ve kendisine verilen çok büyük imkandır. Bu imkân içerisinde, bağışlanma, mağfiret olunma ve kişinin dünya ve ahireti için birçok fayda vardır. Bu faydaları Peygamberimiz (sav) bize müjdelemiştir:

"Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan bir şey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder." (İbn Mâce, Menâsik, 5).

Hadiste gördüğümüz üzere umre yapan kişi bizzat Allah’ın misafiri olmuş ve Allah’ın affına mazhar olmuştur. Allah kendileri için af ve mağfiret kapısını açmış ve ona bağışlanma imkânı vermiştir. Bu hususta yine Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:

"Umre, ikinci bir umreye kadar olan günâhlara keffârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise ancak cennettir." (Nesaî, Hac, 3, Zekât, 49, İmân, 1; Dârimî, Menâsik, 7, Salât, 135 …)

Kişi umre ibadetini yerine getirirken bu hadisleri her zaman aklında canlı tutmalı ve umresini zedeleyecek davranışlardan uzak durmalıdır. İnsanlara karşı hoşgörülü ve saygılı olmalı, kimseyi incitecek ve kıracak söz veya davranışta bulunmamalıdır. Unutmamalıdır ki orada bulunan insanlar da kendisi gibi Allah (Azze ve Celle)’nin misafiri konumundadır.

Normal zamanda yapılan umrenin dışında bir de fazilet bakımından daha üstün, daha faydalı ve manevi hazzı daha yüksek olan Ramazan umresi bulunmaktadır. Peygamberimiz Ramazan umresi hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Ramazan’da umre yapmak (ecir yönünden) benimle hac yapmaya bedeldir!”

(Buhari 1745, Müslim 1256/221, Ebu Davud 1909 …)

Görüldüğü üzere Ramazan umresi o kadar faziletli ve ecir yönünden o kadar büyük bir ibadettir ki Peygamberimiz (sav) ile birlikte hac yapma derecesine kadar erişebilme imkanını içerisinde barındırmaktadır.

Maddi Faziletler

Sadece Allah rızası için yapılan bir umre kişiyi manevi yönden olgunlaştırması, geliştirmesi ve Allah katında olan derecesini yükseltmesinin yanında kişiye maddi olarak da dünyasını değiştirecek ve güzelleştirecek davranışlar kazandırır. Kişi umre esnasında birçok ülkeden, renkten, ırktan ve dilden kardeşi ile aynı ortamda bulunur. Gerekirse tanışır, hasbihal eder. Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olur. Aynı zamanda insanları birbirine düşman kılan ırkçılık ve bunun gibi kötü düşüncelerin önüne geçilmesine yardımcı olur. İnsanlar arasında bu gibi kötü düşüncelerin yayılmasını engeller. Bunun yanında kişi umre esnasında birçok insanla haşır neşir olup kalabalık ortamların verdiği stres ve sıkıntı ile baş etmeyi ve sabırlı kalabilmeyi öğrenir. Bütün bunlar Allah’ın kullarına umre vesilesi ile sunduğu ikramlardan bazılarıdır.

Kısacası umre ibadeti saydığımız ve bunların dışında sayamadığımız maddi ve manevi birçok fazileti ve ikramı içerisinde içerisinde barındırır. Allah (Azze ve Celle) insanlar için, insanların arınmasına vesile olması için bize umre ibadetini vermiştir. Müslümanlar kendilerine ulaşan ve ulaşacak olan bu güzel nimetler için Allah (Azze ve Celle)’ye şükretmeli ve bu şükrü daima kalplerinde diri tutmalıdırlar. 

Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. (Ali İmran Suresi 96)

Kaynak : Umrehattı

Whatsapp Destek

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?