Umre Turları

Umre Turları

Umre Nedir?

Umre, kelime olarak ziyaret etmek manasına gelir. Allah’ın kendisine yakınlaşmamız için bize hediye olarak verdiği ibadetlerden biridir, Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında say yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak ile yerine getirilen bir ibadettir. Müslümanlara ömürleri boyunca bir defa umre yapması sünnettir. Umre, ihram, tavaf ve say yapılması açısından hac ibadetine benzer. Ancak hac ibadetinde yer alan Müzdelife vakfesi, şeytan taşlama ve kurban kesme umre ibadetinde bulunmamaktadır.

Yüce Allah (Azze ve Celle) umre hakkında şöyle buyurmaktadır: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. (Bakara Suresi 196)

Umre Ne Zaman Yapılır?

Umre, Mekke-i Mükerreme’de belli bir zamana bağlı kalınmaksızın yapılan bir ibadet çeşidi olmakta birlikte Kurban bayramında ve Kurban bayramının arife gününde yapılması mekruh (dinen yapılması doğru bulunmayan) olan bir ibadettir. Çünkü sayılan bu 5 günde hac ibadeti yapılmaktadır. Ayrıca umrenin Ramazan ayı içerisinde yapılması diğer aylarda yapılmasından daha hayırlıdır.

Umre Nasıl Yapılır?

Umre, mikat sınırlarının dışından gelecek olanlar için mikat sınırına gelince, Mekke’de bulunanlar için ise Harem-İ Şerif dışında ihrama girmesi ile başlar. İhram, hac ve umre ibadeti için giyilen iki parçadan oluşan bir örtüdür. Kişi, ihrama girmeden önce vücudunu temizler, imkânı olursa gusleder, tırnaklarını keser, koltuk altı ve etek tıraşını yapar. Tüm bunlardan sonra üzerindeki kıyafetleri çıkarıp rida ve izardan oluşan iki parça dikişsiz olan ihram kıyafeti ile vücudunu örter. İhram’a girdikten sonra 2 rekât ihram namazı kılar.

Daha sonra kişi, Kâbe’ye ulaşınca Kâbe’yi tavaf eder. Tavaf yapacak kişi, Hacer-i Esved’in yanına gelir ve namazda durduğu gibi tekbir ve tehlil ile ellerini Hacer-i Esved’e sürer ve öperek başlar. Kalabalık dolayısı ile Hacer-i Esved’e yaklaşamayan kişi ise uzaktan el sürme hareketi “istilam” yapar. Hacer-i Esved her Kâbe’nin etrafında her dolanışta selamlanmalıdır. Bundan sonra kişi Kâbe’yi soluna alıp Kâbe’nin kapısına doğru sağ yöne giderek tavafa başlar. Tavaf için Kâbe’nin etrafında 7 kez dönmek gereklidir. Bu 7 dönüşün ilk üçünde remel (hızlı yürüme) yapılır. Bahsedilmesi gereken bir diğer konu ise tavaf ederken ıztıba yapmaktır. Iztıba, ihramın omuzlara atılan kısmının bir ucunu sağ koltuğun altından geçirerek sol omuzun üzerine atmak sureti ile sağ omuz açık bırakılarak yapılır.

Tavafı bitiren kişi, iki rekât tavaf namazı kılar. Daha sonra Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmak üzere Safa tepesinde gider. Safa tepesinden başlayarak dört gidiş ve üç geliş olmak üzere toplam yedi defa Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapar. Sa’y esnasında yeşil sütunlar ile belirlenen yerlerde koşulması gereklidir. Ancak kadınlar yeşil sütunlar arasında koşmaz, normal şekilde yürürler. Ayrıca sa’y yaparken Safa ile Merve tepelerine Kâbe’yi görecek kadar çıkılması ise Sa’y ibadetinin sünnetleri arasındadır. Kişi, sayılanları yerine getirdikten sonra saçlarını tıraş ederek veya kısaltarak ihramdan çıkar. Bununla birlikte umre ibadeti sona erer.

Ramazan Umresi

Ramazan ayında yapılan umre, normal umrede yapılanlar açısından bir farklık göstermemektedir. Ancak Ramazan ayında yapılan umre, daha faziletli ve sevap olarak daha çoktur. Ramazan ayı bilindiği üzere bereket dolu ve manevi olarak diğer aylardan daha üstün bir aydır. Çünkü kişi, Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirerek ve Ramazan ayının gecelerinde teravih namazı kılarak Rabbine yakınlaşmış bulunmaktadır.  Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazan umresi hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Ramazan’da umre benimle hacca bedeldir” (Ebû Dâvûd, Menasik: 80; Müslim, Hacc: 221)

Bu hadisten görüldüğü üzere kişi Ramazan ayında umre yaparak Allah Resulü(sav) ile hac yapma derecesine kadar ulaşabilmektedir.

Tüm bunlar ile umre, kişiyi Yüce Allah (Azze ve Celle)’a yakınlaştıran, farklı kültürden, dilden ve ırktan olan Müslümanları birbirleri ile kaynaştıran ve aralarındaki kardeşlik duygusunun sağlamlaşmasına vesile olan hayırlı bir ibadettir.

 

Whatsapp Destek

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?