Haccın Faziletleri

Alışveriş sepetiniz boş!

Haccın Faziletleri

Hac ibadeti Müslümanlara Allah tarafından sunulmuş bir hediye ve bir rahmettir. İnsanlar hac ibadetini yerine getirirken olgunlaşır, gelişir ve hayata farklı bir pencereden bakar. Kendini samimiyetle Allah’a yönelten ve sadece Allah’ı razı etmek için yapılan bir hac ibadetinin sayılamayacak kadar faydası ve hikmetleri vardır. İhlaslı ve gösterişten uzak bir şekilde yerine getirilen bir hac ibadeti Müslüman için bir değişim ve dönüşüm noktası olması gerekmektedir. Kişi, haccın maneviyat ve duygu yüklü hazzını aldığı zaman Rabbine yaklaştığını anlayacak ve daha fazla yaklaşmak için çaba sarf etmek isteyecektir. Dolayısıyla hac ibadetinden sonra da günlük hayatında kendisini arındırmaya, günahlardan uzak durmaya ve samimi olarak Allah’a yönelmeye devam edecektir. Hac ibadetinde kişi sadece bir defa ihlaslı, samimi bir şekilde ve aynı zamanda Peygamberimiz (sav)’in yaptığı uygulamaları örnek alarak yapar ise bu onu arındırmaya yetecektir.

Manevi Faziletler

Yüce Allah’ın (Azze ve Celle) sadece bir defa yapılan bir hac ibadetinde bize olan rahmeti, maddi ve manevi ikramları karşısında şaşırıp kalmamak mümkün değildir. Burada konuyla ilgili bazı hadisleri sizinle paylaşmak istiyoruz.

Resûlullah (Sallallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

-Hangi amel daha faziletlidir? diye soruldu.
- “Allah’a ve Resûlüne inanmak” buyurdu.
-  Sonra hangisi? denildi.
- “Allah yolunda cihad etmek karşılığını verdi.
-  Bundan sonra hangisi? denilince:
- “Allah katında makbul olan hactır” buyurdular.

 (Buhârî, Îmân 18, Hac 4, Tevhîd 47; Müslim, Îmân 135)

Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz(sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah (Azze ve Celle) için haccederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.”

(Buharı c.2 s.209 Müslim c.4 s.107)

Peygamber Efendimiz (sav)’in buyurduğu üzere kişi samimi ve ihlaslı bir hac yaparak Allah katında büyük mükafatlar elde edebilir. Zira Allah, onu insanlar arasından seçmiş ve kendi evine davet etmiştir. Müslüman, bunun kıymetini bilmeli hac esnasında hiç kimseye eziyet etmemeli, rahatsızlık vermemelidir.

Bu ve bunun gibi hadislerde yer alan müjdelerin gerçekleşmesi, hadislerde de görüldüğü üzere bazı şartlara bağlanmıştır. Hadislerde yer alan "Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa" ve "Makbul hac" gibi ifadelerden bunu anlayabiliriz. Bunun yanında hadislerde hacca giden herkesin bütün günahları affolunur anlamı çıkarılmamalıdır. Hac ibadetini yerine getiren bir Müslümanın kul hakları devam edecektir ve silinmeyecektir. Çünkü bu hak bir insanın onun üzerindeki hakkıdır ve Allah herkese adil bir şekilde davrandığı için kimsenin hakkının kimsede kalmasına müsaade edilmeyecektir.

 Bir hadis-i Şerifte Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:

“Kıyamet gününde, haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun içini boynuzlu koyundan kısas alınacaktır.”

(Müslim Birr 60)

Bu hadisten de gördüğümüz üzere İslam’da kul hakkının önemi oldukça büyüktür. İnsan hacca gitmeden önce insanlarla helalleşmeli ve üzerinde kul hakkı bırakmamalıdır.

Maddi Faziletler

Samimi ve ihlaslı bir şekilde yapılan bir hac ibadetinin kişiye manevi olarak kattıklarının yanında maddi olarak da birçok şey katar. Kişiyi sıkıntılara, zorluklara sabır ve tahammül edebilmeyi öğretir. Müslüman kardeşlerine güzel, hikmetli ve hoşgörülü davranma gibi ahlaki özelliklerini geliştirir. Bunun yanında hac ibadetini yerine getirirken hacılar birden fazla renk, dil, ırk, kültür ile kaynaşmış ve tanışmış olur. İnsanları birbirine düşman kılan ve tartışmalara vesile olan ırkçılık ve renk ayrımı gibi kötü hasletlerin önüne geçilmesine vesile olur. Dünya hayatının geçici olduğunu ve bir gün mahşerde Allah’ın huzurunda duracağımız bilincini oluşturur ve bunu canlı tutar.

Kısacası burada hac ibadetinin size bahsettiğimiz manevi ve maddi faziletleri dışında, bahsedemediğimiz daha birçok faziletleri ve faydaları vardır. Bunlar Allah’ın bize olan sonsuz rahmeti ve merhametinin bir göstergesidir. Bizim de Allah’ın bize olan rahmetinin farkına varmamız ve ona doğru bir yol tutmamız gerekmektedir.

Whatsapp Destek

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?